304L فولاد ضد زنگ

تولید ویژه: 304L

نوع

لوله بدون درز

لب به لب جوش داده شده اتصالات

فلنج و اتصالات فشار

اندازه

1/4 "از طریق 24"

1/4 "از طریق 48"

همه توصیف

برنامه

Sch10s، 40S، 80S، 160 و XXS

Sch10s، 40S، 80S، 160 و XXS

همه توصیف

استاندارد ASTM

بار

لب به لب جوش میلگرد

فرجنجس

لوله، جوش داده شده و بدون درز

لوله، جوش داده شده

لوله، بدون درز

صفحه

276

A403

A182

A312

A249

A213

A240

حداقل فیزیکی

استحکام کششی

قدرت عملکرد

کشیدگی

سختی

70KSI / 485 MPA

25 KSI / 170MPA

40٪

RB 92 حداکثر

ترکیب شیمیایی (درصد وزنی)

C

منگنز

پ

S

سی

نیکل

کروم

آهن

0.030 حداکثر

2.00 حداکثر

0.045 حداکثر

0.03 حداکثر

1.00 حداکثر

8.0-11.0

18.0-20.0

تعادل